Διοργάνωση Σεμιναρίων Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας Έτους 2021, του Κλάδου Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

20 Ιανουαρίου 2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι και κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα πραγματοποιηθούν Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Webinars για ενημέρωση των συναδέλφων Ψυχιάτρων και Ειδικευομένων Ψυχιάτρων σε πρακτικά θέματα Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας.

Τα μαθήματα έχουν σκοπό να καλύψουν το φάσμα της θεραπευτικής των ψυχικών διαταραχών, να προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ορθή και ασφαλή χρήση των ψυχοφαρμάκων και να ενισχύσουν τις θεραπευτικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων.

Το σεμινάριο θα διεξάγεται διαδικτυακά κάθε Τρίτη και ώρα 19.00 – 20.30 και θα περιλαμβάνει 19 συνεδρίες με εισηγήσεις σε επίκαιρα θέματα κλινικής ψυχοφαρμακολογίας.

Υποβολή αιτήσεων στο e-mail psych@psych.gr της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας μέχρι τις 24/1/2021 με την απαραίτητη αναγραφή «Αίτηση Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Πρακτικά Θέματα Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας»

Δικαίωμα Συμμετοχής : Ψυχίατροι, Π/Ψυχίατροι & Ειδικευόμενοι Ψυχίατροι, Π/Ψυχίατροι μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.
Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις από άλλες ειδικότητες.

Μετά το πέρας των μαθημάτων θα χορηγηθεί  Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η συμμετοχή για την παρακολούθηση είναι Δωρεάν.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 19.00 – 20.30.

Με δεδομένη τη ραγδαία αύξηση των γνώσεων στην κλινική ψυχοφαρμακολογία, την ελλιπή εκπαίδευση των συναδέλφων κατά την ειδίκευσή τους και τις τρέχουσες θεραπευτικές αναγκαιότητες, πιστεύουμε ότι η συμβολή της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των συναδέλφων καθίσταται αναγκαία.

Επισυνάπτεται αίτηση συμμετοχής.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Τριμελής Επιτροπή του Κλάδου

Β. Αλεβίζος                      Χαρ. Τουλούμης                     Ειρ. Σιούτη