Διοργάνωση σεμιναρίου απο τον Κλάδο Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας της ΕΨΕ -2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΨΕ) Κλάδος Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας

28 Νοεμβρίου 2014

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΕΨΕ, ο Κλάδος Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας προγραμματίζει εκπαιδευτικό σεμινάριο για ενημέρωση των νέων κυρίως συναδέλφων σε πρακτικά θέματα κλινικής ψυχοφαρμακολογίας. Το σεμινάριο έχει σκοπό να καλύψει το φάσμα της θεραπευτικής των ψυχικών διαταραχών, να προσφέρει τις τρέχουσες γνώσεις για την ορθή και ασφαλή χρήση των φαρμάκων και να ενισχύσει τις θεραπευτικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Το σεμινάριο θα διεξάγεται στα γραφεία της ΕΨΕ κάθε Τρίτη 7.00 – 8.30 μ.μ. και θα περιλαμβάνει 15 συνεδρίες με εισηγήσεις σε επίκαιρα θέματα κλινικής ψυχοφαρμακολογίας και παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιστατικών. Το κόστος συμμετοχής καθορίζεται σε 120 €. Η έναρξη του σεμιναρίου χρονοθετείται τον προσεχή Ιανουάριο. Θα περιλαμβάνει 30 άτομα και θα έχει διάρκεια 15 εβδομάδες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ΕΨΕ, επισυνάπτεται αίτηση, είτε με fax 2107242032 είτε με e-mail psych@psych.gr, μέχρι 31.12.2014. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210-7214184. Αν υπερκαλυφτεί ο αριθμός των ενδιαφερομένων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, και θα ακολουθήσει επόμενη σειρά, ενώ ενδέχεται να “τρέξει’’ παράλληλη σειρά σε διαφορετική ημέρα της εβδομάδας. Με δεδομένη την ελλιπή εκπαίδευση των συναδέλφων στην κλινική ψυχοφαρμακολογία κατά την ειδίκευσή τους, τη ραγδαία αύξηση των γνώσεων, τη σύγχυση από τον κατακλυσμό των πληροφοριών του Διαδικτύου και τη γνώση ότι πολλές από τις θεραπευτικές ανάγκες παραμένουν ανεκπλήρωτες, πιστεύουμε ότι η συμβολή της ΕΨΕ στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των συναδέλφων καθίσταται αναγκαία. Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Η Τριμελής Επιτροπή του Κλάδου Β. Αλεβίζος Χ. Τουλούμης Ε. Σιούτη Αίτηση σεμιναρίου Κλάδου Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας Πρόγραμμα Σεμιναρίων Κλάδου Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας 2015-Α΄ ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Σεμιναρίων Κλάδου Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας 2015-Β΄ ΚΥΚΛΟΣ
Σχετικές Αναρτήσεις