Δυνατότητα συνεργασίας με Ψυχιάτρους Παιδιών & Εφήβων στο πλαίσιο των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΒΑ και Δυτικών Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑ ΚΑΙ Δ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΨΥ