ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΨΕ

Η ετήσια συνδρομή για τους Ειδικούς Ψυχιάτρους είναι 40 ευρώ και για τους Ειδικευόμενους Ψυχιάτρους είναι 20 ευρώ.

Τρόποι Πληρωμής        

 

Τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη μετέχουν πλήρως σε όλες τις καταστατικές διαδικασίες & δραστηριότητες της ΕΨΕ

Με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τα μέλη της ΕΨΕ έχουν τις ακόλουθες παροχές και δυνατότητες: