Ενημέρωση από τη Φαρμακευτική Εταιρεία Karian για το ΑΚΙΝΕΤΟΝ

Αγαπητέ ιατρέ,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας διαχειρίζεται από τις 26/6/2018 το σύνολο των μορφών του ΑΚΙΝΕΤΟΝ στην Ελλάδα. Και όπως θα έχετε διαπιστώσει υπάρχει πλήρης επάρκεια και καλύπτονται απόλυτα οι ανάγκες των ασθενών σας.

Πλήρης ανακοίνωση