Ενημέρωση από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία για την Νόσο Alzheimer και τις Άνοιες

Αθήνα 19 / 12 / 2022

Η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση της Άνοιας και της Νόσου Alzheimer αποτελεί καθημερινή πρακτική κάθε κλινικού ψυχίατρου σε όλες τις χώρες παγκοσμίως. Το ίδιο ισχύει και στην χώρα μας. Εξάλλου, το Διεθνές Ταξινομητικό Σύστημα νοσημάτων ICD-10 κατατάσσει τις άνοιες στις ψυχιατρικές παθήσεις και πιο συγκεκριμένα στην ομάδα των οργανικών ψυχικών διαταραχών (F00-F09). Η πρακτική αυτή επιβεβαιώνεται και από την κοινή ευρωπαϊκή Δράση για την άνοια ‘EU Joint Action Plan for Dementia’, όπου αναφέρεται ότι οι ειδικότητες της ιατρικής που ασχολούνται πρωταρχικά με τις άνοιες είναι η ψυχιατρική και η νευρολογία. Επιπλέον, σύμφωνα με Σχέδιο Δράσης για την Άνοια του Υπουργείου Υγείας, τα Ειδικά Ιατρεία Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών στην Ελλάδα λειτουργούν με ιατρική στελέχωση κυρίως από ψυχιάτρους και νευρολόγους. Ως προς την εξειδίκευση των ιατρών στα ανοϊκά σύνδρομα, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση που διεξάγεται από εξειδικευμένα κέντρα εκπαίδευσης γίνεται σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία. Δηλώνουμε ότι όλοι οι ψυχίατροι εκπαιδεύονται στην άνοια, καθώς μέρος του χρόνου της ειδικότητας τους πραγματοποιείται σε ψυχογηριατρικά τμήματα ψυχιατρικών κλινικών. Τέλος, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία περιλαμβάνει ανάμεσα στους κλάδους της και τον Κλάδο Ψυχογηριατρικής, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνται και πρωτοστατούν τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια περίθαλψη της χώρας μας. Το ΔΣ της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Σχετικές Αναρτήσεις