Ενημέρωση απο την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία για τις τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης


Πού να αναζητήσουμε υποστήριξη και θεραπεία
Ο κατάλογος των παρεχομένων υπηρεσιών θα ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Εχει προστεθεί η γραμμή στήριξης του ΚΟΚΕΨΥΠΕ του νος. Αγλαϊα Κυριακού

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε: