Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ψυχικές παθήσεις – Tηλεοπτικό σποτ από την ΕΨΕ