Ενημερωτικό Δελτίο της ΚΛΙΜΑΚΑ για την 10η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης των Αυτοκτονιών

Eνημερωτικό Δελτίο – 10 Σεπτεμβρίου 2020 – Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας