Επικαιροποιημένες οδηγίες προφύλαξης απο τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προς ΠΦΥ από covid-19

Εν όψει της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, ο ΙΣΑ σας αποστέλλει επικαιροποιημένα τα μέτρα προστασίας που σας είχαν αποσταλεί στις 12 και 15/3/20 και που επιβάλλεται να λαμβάνονται στους φορείς ΠΦΥ για την εύρυθμη λειτουργία τους. Περισσότερα