Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία” του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:
Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Δελτίο Τύπου