Επιστολή κ. Χ. Βαρουχάκη

Ωρωπός  27 Απριλίου 2021

Σκέπτομαι ότι

ΤΕΣΣΕΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ΣΤΟΥΣ  «ΟΙΚΟΥΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ» ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ, ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΕΣ Ή ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Φαίνεται ότι τα όσα καταγγέλθηκαν για τη λεγόμενη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Χανιά επιτάχυναν τον βηματισμό της Δικαιοσύνης.

Ελπίζω ότι, εάν υπάρχουν ένοχοι γι’ αυτό το μακέλλεμα τόσων ανθρώπων , θα εντοπιστούν .

Ελπίζω  επίσης  ότι θα εντοπιστούν και οι αρμόδιοι κρατικοί λειτουργοί που ανέχτηκαν ή και συνεχίζουν να ανέχονται την ίδρυση και λειτουργία τέτοιων συγκροτημάτων διαβίωσης ανίσχυρων και ανυπεράσπιστων ανθρώπων.

Καταθέτω γι’ αυτό το σκοπό τη δική μου μαρτυρία για τις μάταιες  και επανειλημμένες προσπάθειές μου να πείσω τους αρμόδιους κρατικούς λειτουργούς να κινηθούν προς την ορθή κατεύθυνση . Και -ενδεικτικά- σημειώνω αποσπάσματα από σχετικά έγγραφά μου.

Την 30η Απριλίου 2020 έγραφα στον συνάδελφό μου  Υπουργό Υγείας:   «… Πολλούς  , ίσως και σας τους ίδιους, αιφνιδίασαν τα όσα  συνέβησαν στους λεγόμενους οίκους ευγηρίας  και στη Κλινική στο Περιστέρι. Δεν αιφνιδίασαν όμως   αυτούς που επί δεκαετίες  παρακολουθούν  όσα η ημιπαράλυτη κρατική  εξουσία  διευκόλυνε ή ανεχόταν να συμβαίνει,

Την 16η Αυγούστου 2020 του  έγραφα ξανά: «… Θα ξαφνιαστήκατε πάλι  με τα όσα συνέβησαν στο Ασβεστοχώρι  σε βάρος ανίσχυρων και ανυπεράσπιστων ανθρώπων .Και που ίσως θα είχαν αποφευχθεί  εάν είχατε προσέξει όσα σας είχα επισημάνει…Ελπίζω  τουλάχιστο ότι η βραδυπορούσα Δικαιοσύνη,  που επενέβη , θα επιταχύνει το βηματισμό της … πρέπει το ταχύτερο να εστιάσεις το ενδιαφέρον σου και τη προσοχή σου  και να συντονίσεις τη δραστηριότητα των υπηρεσιών σου   ,  στα  « Γηροκομεία», τους «Οίκους ευγηρίας», τις  αποκαλούμενες  « Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων» ( ή όπως αλλιώς κατ’ ευφημισμό αποκαλούνται) , αλλά και  στις ιδιωτικές Κλινικές, ιδία τις ψυχιατρικές . Επίσης δε και σε όποιες άλλες δομές , δημόσιες και ιδιωτικές ,  διαβιούν ψυχικά πάσχοντες άνθρωποι ,ιδία δε πάσχοντες από άνοια ή  νοητικά υστερούντες …έχοντας υπόψη σου τα εξής:

1.Η αποκοπή από τα  αγαπημένα τους πρόσωπα και από το οικείο τους περιβάλλον έχει για πολλούς ως αποτέλεσμα τη συντόμευση της ζωής τους. Ο κίνδυνος  αυτός δεν μηδενίζεται ακόμα και όταν τέτοιες δομές- που ασφαλώς θα υπάρχουν- λειτουργούν άψογα και οι υπεύθυνοί τους  κινούνται με ευγενείς και άδολες προθέσεις.

 1. Είναι σφόδρα πιθανό σε κάποιες από τις δομές αυτές να επικρατούν αντίθετα συνθήκες αναξιοπρεπούς ευθανασίας ( Δυσθανασίας θα έλεγα).

Θα πρέπει επομένως  τάχιστα να οργανωθεί ένα πρόγραμμα ελέγχου  όλων  αυτών των δομών  με κύριο σκοπό να διαπιστωθεί  εάν  η υλική τους υποδομή και η ποσοτική και η ποιοτική σύνθεση το προσωπικού τους  επαρκεί  για την προστασία των ανθρώπων που έχουν εγκλεισθεί εκεί . Ζήτησε ως πρώτο βήμα από τις Υπηρεσίες  σου να σου δώσουν ένα κατάλογο όλων αυτών των δομών της Χώρας   που να περιλαμβάνει και κάποια βασικά στοιχεία όπως :  Διεύθυνση, το όνομα και το επάγγελμα  του διοικητικού  και επιστημονικού  υπεύθυνου ,αριθμό και ειδικότητες του προσωπικού , αριθμό  των νοσηλευόμενων, ίσως δε και άλλα διαθέσιμα στοιχεία. ( Όταν έχεις αυτό τον κατάλογο σε παρακαλώ να μου τον στείλεις…»

Την 25 Σεπτεμβρίου 2020 έγραφα πάλι στον Υπουργό Υγείας: «…Συμπληρώνω λοιπόν   την πρότασή μου για τον τρόπο που πρέπει να οργανωθεί  και να διεξαχθεί ο έλεγχος αυτών των ιδρυμάτων.

Η Ομάδα Ελέγχου θα πρέπει κυρίως να εξετάσει:

1 . Εάν το  Ίδρυμα διαθέτει ή όχι Άδεια λειτουργείας .

Ιδρύματα που δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας  πρέπει να πάψουν να λειτουργούν  . Το Υπουργείο πρέπει να φροντίσει για την ασφαλή  μετεγκατάσταση   των στεγαζόμενων εκεί  σε  άλλα  ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα .

Ιδρύματα που διαθέτουν  άδεια λειτουργίας πρέπει να έχουν επαρκώς ανταποκριθεί στους όρους και τις προϋποθέσεις που προσδιορίζουν η άδεια λειτουργίας και η άδεια  ίδρυσης που τους χορηγήθηκε.   Και κυρίως ως προς την κτηριακή και τη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή και την αριθμητική και ποιοτική σύνθεση του υπηρετούντος προσωπικού σε σχέση πάντοτε με τον αριθμό των στεγαζόμενων και διαβιούντων στο ίδρυμα , τη σωματική και ψυχική τους υγεία και τη λειτουργική τους κατάσταση.

Για κάθε τέτοιο Ίδρυμα, η Ομάδα Ελέγχου πρέπει να καταγράψει τα εξής τουλάχιστο στοιχεία:

 1. Ονομασία του Ιδρύματος, Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ,Τοποθεσία,. Ταχυδρομική διεύθυνση λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.
 2. Έτος χορήγησης της άδειας ίδρυσης , έτος χορήγησης της άδειας λειτουργίας, Κρατική Αρχή που χορήγησε τις άδειες αυτές .
 3. Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του.
 4. Ημερομηνία και έτος έναρξης της λειτουργίας .
 5. Επάγγελμα και πλήρη στοιχεία ταυτότητας του επιστημονικού και του διοικητικού υπεύθυνου.
 6. Αριθμό προβλεπόμενων θέσεων στέγασης και διαβίωσης .
 7. Αριθμό και ειδικότητες του προβλεπόμενου από τις άδειες προσωπικού , κυρίως δε:
  • Μόνιμο Προσωπικό πλήρους απασχόλησης κατά ειδικότητα
  • Προσωπικό μερικής απασχόλησης κατά ειδικότητα
  • Συνεργαζόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες.

Σχετικά με το προσωπικό πρέπει να προβλέπεται η σταθερή παρουσία  καθημερινά και για αρκετό χρόνο συγκεκριμένου  γιατρού , για δε τα ιδρύματα  όπου διαβιώνουν ψυχικά πάσχοντες  ή νοητικά υστερούντα πρόσωπα συγκεκριμένου ψυχίατρου.

 1. Κάθε πηγή χρηματοδότησης ….

..Πολύ φοβάμαι  ότι ένας έλεγχος που ειλικρινά θα επιζητούσε να βρεθεί η αλήθεια, πολύ θλίψη θα προκαλούσε . Ίσως μάλιστα  να επιτάχυνε τους ρυθμούς της Δικαιοσύνης, εάν αποφάσιζε  να αναζητήσει τους υπεύθυνους  όχι μόνο για ό,τι συνέβη  τώρα στο Περιστέρι  ή στο Ασβεστοχώρι ή στο Μοσχάτο ή αλλού και τα μάθαμε , αλλά και  για ό,τι συνέβη στο παρελθόν- και το αγνοούμε – σε παρόμοια ιδρύματα , όπου εγκλείονται και άνθρωποι που δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους και βρίσκονται στο έλεος των άλλων…

Να μη ξεχνάς  πάντως  ότι η προθυμία και η βιασύνη κάποιων συγγενών να μεταθέσουν σε  τέτοια ιδρύματα την προστασία και μέριμνα  ,που οι ίδιοι οφείλουν  στους δικούς τους ανθρώπους, δεν είναι πάντοτε δικαιολογημένη ,ούτε  πάντοτε ανιδιοτελής .

Θέλω επίσης να σου πω ότι δεν είναι  μόνο η σχετική με τα γηροκομεία και τα άλλα συναφή ευαγή ιδρύματα νομοθεσία που χρειάζεται αναθεώρηση .

Θα πρέπει  δηλαδή  να επανεξεταστεί και το όλο  νομοθετικό πλαίσιο που αφορά πάσχοντα πρόσωπα , που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να έχουν την αναγκαία μέριμνα και προστασία ή θεραπεία στο σπίτι τους και πρέπει να στεγάζονται και να διαβιώνουν σε χαλαρά ή αυστηρά ή πολύ αυστηρά  εποπτευόμενη δομή (,μερικές φορές μάλιστα έγκλειστοι δια βίου ) χωρίς ή και ενάντια στη θέλησή τους . ( Νόμος 2071 /1992, Νόμος 2716/1999, Νόμος 4509/2017,  Άρθρα του Αστικού Κώδικά που αφορούν τη δικαστική συμπαράσταση, σχετικές υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.)

Τα κενά , οι αντιφάσεις  , οι λανθασμένες ρυθμίσεις,  οι δυσκολίες εφαρμογής  των διατάξεών αυτών των νομοθετημάτων  δημιουργούν  ένα εκρηκτικό μείγμα παραγόντων , που μπορεί  να οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσματα και ανεξέλεγκτες καταστάσεις

Χαιρετισμούς στην Εξουσία

Χάρης Βαρουχάκης