«Άνοια : αντιμετώπιση BPSD» Ομιλητής : Α. Πολίτης

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίων Έτους 2021 του Κλάδου Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας