«Εφαρμογή της φαρμακοκινητικής στην καθημερινή κλινική πρακτική» Εισηγητής : Κόκρας Νικόλαος

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαδικτυακών Σεμιναρίων (Webinars) από την Ένωση Ελλήνων Ειδικευομένων Ψυχιάτρων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας