«Ειδικά προβλήματα ψυχοπαθολογικής διαφοροδιάγνωσης» Εισηγητής : Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαδικτυακών Σεμιναρίων (Webinars) από την Ένωση Ελλήνων Ειδικευομένων Ψυχιάτρων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας