«Η έννοια της ψυχικής νόσου, κοινωνικές και φιλοσοφικοιδεολογικές προεκτάσεις» Εισηγητής : Φουντουλάκης Κωνσταντίνος

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαδικτυακών Σεμιναρίων (Webinars) από την Ένωση Ελλήνων Ειδικευομένων Ψυχιάτρων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας