«Περίγραμμα δράσης των αντιψυχωτικών στους υποδοχείς» Εισηγητής : Τουλούμης Χαράλαμπος

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαδικτυακών Σεμιναρίων (Webinars) από την Ένωση Ελλήνων Ειδικευομένων Ψυχιάτρων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας