Φωτογραφίες από το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής 18-21 Απριλίου 2019, Ηράκλειο Κρήτης

Φωτογραφίες από το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής 18-21 Απριλίου 2019, Ηράκλειο Κρήτης