Γενική Συνέλευση της ΕΨΕ – Εκλογική διαδικασία

Προς τα μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που δικαιούνται διαδικτυακή συμμετοχή (ταμειακά ενήμεροι):

Α. Στη Γενική Συνέλευση
Β. Στις Αρχαιρεσίες

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα έχετε δυνατότητα να ψηφίσετε μέχρι τις 19.15

Η Επιτροπή Εκλογών

Δ.Πλουμπίδης  Ε.Σιούτη  Στ. Κρασανάκης