Η σελίδα μας ανανεώθηκε

Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας ανανεώθηκε. Το αρχείο των παλιότερων ανακοινώσεων μπορείτε να το βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: http://old.psych.gr