Ημερίδα του Κλάδου Στρατιωτικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και του Ψυχιατρικού Τμήματος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης 424 Γ.Σ.Ν.Ε., 8/10/2021, για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Πληροφορίες/Πρόγραμμα