Κάλυψη μιας θέσης Ψυχιάτρου κατ’ επίσκεψη, με σύμβαση, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας
Ζητείται για το Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών ελαιώνα θηβών ένας Γιατρός ειδικότητας Ψυχιατρικής για την εξέταση των Γυναικών κρατουμένων. Είχαμε δύο Γιατρούς κατ΄ επίσκεψη ειδικότητας Ψυχιατρικής , αλλά λόγω αποχώρησης ζητούμε την αντικατάσταση αυτού. Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον θα υπογραφεί σύμβαση για κατ΄ επίσκεψη τρεις- με τεσσερις φορές τον μήνα και οι αποδοχές για τον μήνα οι καθαρές αποδοχές είναι πεντακόσια (500)€. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.- Με Εκτίμηση Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γεώργιος Μακρής Για ζητήματα γραμματείας: kkgeth.gram@gmail.com
Σχετικές Αναρτήσεις