Κάλυψη θέσεων κατ’ επίσκεψη Ψυχιάτρων, στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού

Έγγραφο απο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού περί πλήρωσης θέσεων ψυχιάτρων