Κατάλογος Κέντρων Ψυχικής Υγείας και Κινητών Μονάδων

Τα τηλεφωνικά κέντρα υποστήριξης από την πανδημία του κορονοϊού δέχονται πολλαπλά αιτήματα στήριξης αλλά και πληροφόρησης. Τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων υπολειτουργούν για λόγους προστασίας των ασθενών και του προσωπικού και ενίσχυσης της επείγουσας λειτουργίας άλλων μονάδων. Τα κέντρα ψυχικής υγείας συνεχίζουν με αυστηρούς κανόνες προστασίας να λειτουργούν να συνταγογραφούν και να δέχονται ασθενείς. Ο κατάλογος που ακολουθεί θα συμπληρώνεται για πιθανές παραλήψεις και με όλες τις νεώτερες πληροφορίες. Κέντρα Ψυχικής Υγείας  
Σχετικές Αναρτήσεις