Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο του Ελληνικού Δικτύου Ομαδικών Αναλυτών, Οκτώβριος 2019-Μάιος 2020

ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 2019-2020