Οδηγίες από τις Φαρμακευτικές Εταιρείες Farmasyn και Sandoz, σχετικά με τη διαχείριση του χρόνιου πόνου, στην περίοδο της πανδημίας του covid-19

Η εξελισσόμενη πανδημία COVID-19 είναι μια σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι γιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είναι ζωτικής σημασίας η ιατρική κοινότητα να παραμείνει συνδεδεμένη μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας.

Οδηγίες διαχείρισης χρόνιου πόνου