Παράταση προθεσμίας υποβολής για Διατομεακά Συμπόσια, μέχρι 20/6/2020, στο Θεματικό Συνέδριο “Psychological Trauma: Global burden on mental and physical health”, 11-13/12/2020, Αθήνα. Συνδιοργάνωση: Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία & Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

New deadline is June 20, 2020
Get actively involved today and further contribute in a productive dialogue about Psychological trauma and a deepen analysis of its global burden on mental
and physical health.

Πληροφορίες