Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 6ο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο της ΕΨΕ επισκεφτείτε την επίσιμη ιστοσελίδα του Συνεδρίου. https://psychopharmacologycongress.gr