Πρόγραμμα Εκδηλώσεων του Κλάδου Στρατιωτικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας με το Ψυχιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του 424 Γ.Σ.Ν.Ε. (Μήνας Ευαισθητοποίησης για τη Ψυχική Υγεία, Παγκόσμιας Ημέρας για την Ψυχικής Υγείας 2022 “Κάνουμε την Ψυχική Υγεία και Ευημερία όλων Παγκόσμια Προτεραιότητα”)

ΠΗΨΥ 2022. εκδηλώσεις πρόγραμμα – αναλυτικό.