Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική Ψυχιατρική” από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση στην Κοινωνική Ψυχιατρική. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κλινικούς, όπως ιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και λογοθεραπευτές, και μη κλινικούς που εργάζονται σε τομείς καίριους για την ψυχική υγεία, όπως εκπαιδευτικούς και διοικητικά στελέχη νοσοκομείων. Αναλυτικές πληροφορίες
Σχετικές Αναρτήσεις