Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική Ψυχιατρική” του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Προκήρυξη-ΠΜΣ-Κοινωνικής-Ψυχιατρικής-2019-2020