*Ενημέρωση* – Προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, 18-21 Απριλίου 2019, Ηράκλειο Κρήτης

Προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα