Προκήρυξη 24 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για είκοσι τέσσερις (24) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Περισσότερα