Προκήρυξη για θέσεις ΠΕ Ψυχιάτρων στο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ Θεσσαλονίκη

Δημοσίευση προκήρυξης δέκα (10) θέσεων ΔΑΠΥ, μεταξύ των οποίων και 6 θέσεις ΠΕ Ψυχίατρου, που αφορούν τα κοινοποιημένα θεραπευτικά προγράμματα :

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών διαφόρων μονάδων του ΚΕΘΕΑ με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Α.Π.Υ.)

Ντέσυ Σιδηροπούλου
Γραμματέας Μονάδας
Ψυχιατρικής Συννοσηρότητας

ΕΣΠΑ-ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

T: 2310 215595