Προκήρυξη θέσεων Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας (Δομή Ν. Φωκίδας)

ΕΣΠΑ5038236Υπ.1 Αναγγελλία Πρόσληψης Κοινωνικός Λειτουργός

ΕΣΠΑ5038236Υπ.1 Αναγγ.Προσλ.Νοσηλευτής ή Επισκ.Υγείας

ΕΣΠΑ5038236Υπ.1 Αναγγ.Προσλ. Ψυχολόγος

ΕΣΠΑ5038236Υπ.1 Αναγγ.Προσλ.Ψυχιάτρου