Προκήρυξη θέσεων προσωπικού από το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.), στο πλαίσιο της ενίσχυσης των υπηρεσιών του σε προσωπικό, προκηρύσσει τις παρακάτω δώδεκα (12) θέσεις για ιατρούς (ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους), ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Το καθεστώς συνεργασίας τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι με έκδοση δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών (Δ.Α.Π.Υ.) και η διάρκεια συνεργασίας έως ένα (1) έτος.

Περισσότερα