Προκήρυξη θέσης Ιατρού – Επιστημονικού Διευθυντή, ειδικότητας Ψυχιάτρου από το “ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ”
Το «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση Ιατρού – Επιστημονικού Διευθυντή, ειδικότητας Ψυχιάτρου. Περιγραφή θέσης: Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Σικιαριδείου Ιδρύματος προΐσταται της Επιστημονικής- Διδακτικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, ελέγχει και συντονίζει το έργο της και μεριμνά για την εν γένει ορθή λειτουργία της. Σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό, επιλέγει τους υποψηφίους για εισαγωγή στο Ίδρυμα, καθορίζει το ακολουθητέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό των εξατομικευμένων θεραπευτικών σχημάτων. Περισσότερα
Σχετικές Αναρτήσεις
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *