Προκήρυξη Βραβείων στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στο 28 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής προκηρύσσονται :

Οι υποψήφιες εργασίες κατατίθενται σύμφωνα με τις οδηγίες για την υποβολή εργασιών του Περιοδικού «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ», με την ένδειξη στην πρώτη σελίδα:
«Υποψήφια Εργασία για το Βραβείο εις μνήμην Μ. Ζαούση» ή
«Υποψήφια Εργασία για το Βραβείο εις μνήμην Καθηγητού Α. Παράσχου»
και θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική περίληψη ώστε να καταχωρηθούν στα πρακτικά του συνεδρίου ως προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση. Οι υποψήφιες για βραβείο εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία στο e-mail psych@psych.gr , έως 28/2/2020.

Οι βραβευθείσες εργασίες θα ανακοινωθούν στην Τελετή Λήξης του Συνεδρίου και θα έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης στο περιοδικό «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» εφ’ όσον έχουν συγγραφεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού.