Προκήρυξη Βραβείων στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

Στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής προκηρύσσονται :
  • Ένα βραβείο εις μνήμην Καθηγητού Α. Παράσχου με θέμα «Διαταραχές του Σχιζοφρενικού Φάσματος», ύψους 1.000 ευρώ
Οι υποψήφιες εργασίες κατατίθενται σύμφωνα με τις οδηγίες για την υποβολή εργασιών του Περιοδικού «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ», με την ένδειξη στην πρώτη σελίδα: «Υποψήφια Εργασία για το Βραβείο εις μνήμην Καθηγητού Α. Παράσχου». Θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική περίληψη ώστε να καταχωρηθούν στα πρακτικά του συνεδρίου ως προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση. Οι υποψήφιες για βραβείο εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία στο e-mail psych@psych.gr,  έως  26/3/2021 Η βραβευθείσα εργασία θα έχει τη δυνατότητα δημοσίευσης στο περιοδικό «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» εφ’ όσον έχει συγγραφεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού.
  • Τρία βραβεία Αναρτημένων Ανακοινώσεων, ύψους 500 ευρώ/έκαστο
Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στην Τελετή Λήξης του Συνεδρίου.    
Σχετικές Αναρτήσεις