Προκήρυξη Βραβείων στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

Στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής προκηρύσσονται :

Οι υποψήφιες εργασίες κατατίθενται σύμφωνα με τις οδηγίες για την υποβολή εργασιών του Περιοδικού «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ», με την ένδειξη στην πρώτη σελίδα:

«Υποψήφια Εργασία για το Βραβείο εις μνήμην Καθηγητού Α. Παράσχου».

Θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική περίληψη ώστε να καταχωρηθούν στα πρακτικά του συνεδρίου ως προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.

Οι υποψήφιες για βραβείο εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία στο e-mail psych@psych.gr,  έως  26/3/2021

Η βραβευθείσα εργασία θα έχει τη δυνατότητα δημοσίευσης στο περιοδικό «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» εφ’ όσον έχει συγγραφεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού.

Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στην Τελετή Λήξης του Συνεδρίου.