Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις Επιμελητή Β΄ ΕΣΥ για την Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική ΠΑ.Γ.Ν.Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Επιμελητή Β’ Ε.Σ.Υ. στην Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική ΠΑ.Γ.Ν.Η. στο Ηράκλειο Κρήτης [τελική προθεσμία υποβολής 28/02/2020]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ