Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη δύο (2) θέσεων Ψυχιάτρων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 4140 και τίτλο «1 Η μελέτη της στάσης απέναντι στην ψυχική αρρώστια και στη χρήση ψυχιατρικών υπηρεσιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Νοσηλευτικής πριν και μετά την εκπαίδευσή τους στην Ψυχιατρική 2 Η επίδραση του προγράμματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στις νοσηλείες» και, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Γεώργιος Αλεβιζόπουλος, λαμβάνοντας υπόψη…. Περισσότερα
Σχετικές Αναρτήσεις