Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις προσωπικού από το ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί στη σύναψη 1 σύμβασης ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης νοσηλευτή, 1 σύμβασης ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης εργοθεραπευτή, 1 σύμβασης ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης κοινωνικού λειτουργού και 1 σύμβασης έργου ψυχιάτρου για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας, ως ακολούθως…Περισσότερα
Σχετικές Αναρτήσεις