Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας (Δομή Ν. Φωκίδας)