Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη τριών ψυχιάτρων από ΚΛΙΜΑΚΑ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο διεύρυνσης και ανάπτυξης του κλινικού & ερευνητικού έργου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, που λειτουργεί με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας…

Περισσότερα