ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απο το Φορέα Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας “ΑΝΟΔΟΣ¨

Πληροφορίες εδώ.