Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Ψυχιάτρου Μ.Ψ.Α. της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής “Π. Σακελλαρόπουλος”
Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται για συνεργασία με Ψυχίατρο για τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην περιοχή της Καλλιθέας Αττικής. Η θέση αφορά εργασία/ συνεργασία μερικής απασχόλησης, με την μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών. Περισσότερα
Σχετικές Αναρτήσεις