Πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου “Ανάλεκτα Ψυχοθεραπείας & Πολιτικής”