Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αθήνα 25/4/2023
Αριθ. Πρωτ.  186

Προς τα Μέλη
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας που θα γίνει την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 και ώρα 20.30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο RODOS PALACE στη Ρόδο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 27 Μαΐου 2023 και ώρα 14.30 – 16.00  στο Ξενοδοχείο RODOS PALACE, Αίθουσα Α΄.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.

Επισυνάπτεται η Ημερήσια Διάταξη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Καθηγ. Β. Π. Μποζίκας

Η Γεν. Γραμματέας
Δόμνα Τσακλακίδου