Πρόσληψη 2 Ψυχιάτρων Επιμελητών Β΄ ΕΣΥ για την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Προς
Τα μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ) έχει εκδώσει προκήρυξη για την κάλυψη 2 (δυο) θέσεων Ψυχιάτρων Επιμελητών Β’ ΕΣΥ, για την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, με έναρξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις 21/03/2023 (ώρα 14.00) και λήξη στις 31/3/2023. Η προκήρυξη είναι δημοσιευμένη στον
ακόλουθο σύνδεσμο….

Περισσότερα