Πρόταση συνεργασίας
Η αστική εταιρία με το διακριτικό τίτλο «ΑΛΘΑΙΑ ΑμΚΕ» είναι Φορέας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας, που λειτουργεί εδώ και δέκα τρία έτη, στον ευρύ χώρο της υποστήριξης, θεραπείας, αποκατάστασης και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ. Προκειμένου να συμμετέχει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός οικοτροφείου και ενός κέντρου ημέρας για μετανάστες και πρόσφυγες χρειάζεται να συνεργαστεί με 3 ψυχιάτρους. Πληροφορίες: ΑΛΘΑΙΑ ΑμΚΕ Παν. Πλατάνας 6 – 8 17778 Ταύρος Τηλ. 2103424564 – 2103426711 Fax : 2110129181
Σχετικές Αναρτήσεις